Grupul de actiune locala G.A.L. Razim

Grupul de actiune locala G.A.L. Razim

Situat in spatiul rural eligibil LEADER, in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, in partea central-sudica a judetului Tulcea, teritoriul GAL Razim se subscrie, în mare parte, caracteristicilor geografice si de dezvoltare economico-socială ale regiunii si ale județului, fiind caracterizat printr-o importantă biodiversitate naturală și culturală.

Suprafata teritoriulului acoperit de parteneriatul “Asociatia G.A.L. Razim” este de 1509,99 km2, cuprinzand 9 UAT-uri din judetul Tulcea: orasul Babadag, Comuna Baia, Comuna Ceamurlia de Jos, Comuna Frecatei, Comuna Jurilovca, Comuna Mihai Bravu, Comuna Mihail Kogalniceanu, Comuna Sarichioi si Comuna Slava Cercheza.

www.galrazim.ro