Asociatia GAL Oamenii Deltei este o organizatie neguvernamentala formata din 11 parteneri – entitati private si publice din teritoriile administrative ale comunelor Chilia Veche, Crisan, C.A.Rosetti si Maliuc.Intreg teritoriul administrativ face parte din Rezervatia Biosferei Deltei Dunarii, una dintre cele mai complexe zone umede de pe glob. Mai mult, teritoriul GAL Oamenii Deltei reprezinta cea mai valoroasa zona naturala a Deltei Dunarii, respectiv “inima Deltei” (zona dintre brațele Chilia și Sfântu Gheorghe).

In baza autorizatiei de functionare nr. 153/21.09.2016, emisa de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatia GAL Oamenii Deltei poate desfasura activitati specifice implementarii masurilor 19.2 – ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” si 19.4 – „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, in perioada de programare 2014-2020.

www.galoameniideltei.ro